شاخه ها

          برگزاری دوره های آموزشی هنری اصیل هنر

             با همکاری بهترین اساتید صنایع دستی

               بصورت آموزش مجازی یا حضوری

                    در کارگاه های اصیل هنر
جزئیات

میناکاری

خاتم کاری

فیروزه کوبی

قلمزنی

قلمکاری

زیورآلات سنتی

منو

مقایسه 0